top of page

YANIK  İZLERİ

Hammadde çok yüksek kurutma, yüksek ergime sıcaklığına ve /veya ocakta fazla uzun kalma sürelerine maruz bırakılarak hammadde bileşiğinde gaz oluşmasına neden olunmuş ise; Oluşan gaz, ürün üzerinde istenmeyen yanık lekeleri ( kahverengimsi veya gümüşümsü ), renk bozulmaları ve yüzeyde pürüz olarak görülür.

             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 Şekil 1: Plastikleştirme silindirinde aşırı bekleme                               Şekil 2: Enjeksiyon Noktasında yüksek sürtünme           süresi nedeniyle oluşmuş yanma izleri                                                            ısısı   nedeniyle yanma  izleri                                                                                                           

                                                  

 

 

 

 

 

                                          

 

                                        Şekil 3: Plastikleştirme silindirinde aşırı kalma süresi

                                                                 nedeniyle oluşmuş yanma izleri      

 

 

Yanık İzleri (Kahverengi veya gümüş)

Fiziksel neden:

Yanık izleri eriyikteki ısıl hasardan dolayı meydana gelir. Sonuç moleküler zincirin uzunluğunda bir azalma (gümüş renk bozulması ) veya makro moleküllerde bir değişikliktir (kahverengimsi renk bozulması ).

 

Yanık izlerinin olası nedenleri:

  • sıcaklık  çok yüksek veya ön-kurutma sırasında kalma süresi fazla uzun

  • eriyik  sıcaklığı çok yüksek

  • plastikleştirme  ünitesindeki ( silindir ) sürtünme çok yüksek (örneğin, vida hızı çok yüksek)

  • plastikleştirme  ünitesindeki ( silindir )  kalma süresi çok uzun

  • kalıptaki sürtünme  çok  yüksek (örneğin, enjeksiyon hızı çok yüksek)

Not: Eriyik sıcaklığını kontrol etmek için dışarı enjeksiyon  yapın. Sıcaklığı termometre ile ölçün.

Yüzeyde herhangi bir hasar görünmese de plastiğin ısıl bozulmasının mekanik özellikleri üzerinde negatif bir etkisi vardır.

 

Yanık İzleri (Kahverengi veya Gümüş) Makine ayarlarını kontrol edin ve/veya  değiştirin , kalıbı veya kalıp terkibini değiştirin, yeni çevrim başlatın ve diyagramın üstünden bir kere daha gidin

 

 

 

 

Sorgulama

Eriyik sıcaklığı proses aralığının üstünde ?                                     eriyik sıcakılığını düşürün:

                                                                                                        (1) silindir sıcaklığını değiştirin (-)

                                                                                                         (2) vida hızını değiştirin (-)

                                                                                                         (3) geri basıncı azaltın

                      

Eriyik kalma süresi kritik aralıkta mı?                                                (1) çevrim süresini azaltın

                                                                                                         (2) plastikleştirme  gecikme süresini artır

                                                                                                          (3) makineyi daha yüksek kapasitede kullanın

                                                                                                          (4) geri kazanım payını düşürün

                     

Yanık izleri belirli aralıklarla mı çıkıyor                                               (1) enjeksiyon memesi sisteminde ve plastikleştirme  ünitesinde ölü enjeksiyon                                              noktalardan ve yoksa "havaya"engel 

yapıldıktan  sonra mı görülüyor?                                                             bölgelerden kaçının   

                                                                                                           (2) plastikleştirme  ünitesi aşınma  açısından                                                                                                                         kontrol edin                         

                                                                                                           (3) granüllerin durumunu ve beslenmesini

                                                                                                                 kontrol edin                                                                                            

Yanık izleri kapıya yakın mı?                                                             (1) enjeksiyon hızını düşürün

                                                                                                          (2) sıcak dağıtıcıyı (hotrunner) kontrol edin

                                                                                                          (3) kapı sisteminde keskin kenarlardan  kaçının

                                  

 

(1) Enjeksiyon hızlarını kontrol edin

(2) Yolluk üzerinde keskin kenarlardan kaçının                                                                                                   

(3) Küçük yolluk kanallarından kaçının

(4) Döküm deliği ve kalıp sistemini kontrol edin

(5) Meme kesitini kontrol edin

(6) Kesme memesinin işleyişini kontrol edin

(7) Malzemenin ön kurutmasını kontrol edin

(8) Geri dönüşüm oranını düşürün

(9) Daha yüksek ısıya dayanıklı olan kapı tertibi veya renklendirme maddeleri  kullanın

bottom of page