top of page

ÇAPAK OLUŞUMU

Taşmalar sıklıkla birleşme yerleri, yapışma yüzeyleri, havalandırma kanalları veya ejektörde meydana gelir. Aşağı yukarı banyo edilmiş film gibi plastik kenarlara benzerler. İnce taşmalar sıklıkla hemen görülmezler. Daha büyük alanlı kalın taşmalar ise bazen nominal profilin üstüne birkaç santim taşarlar.

Şekil 1: Büyük alanlı taşma                                                                                            Şekil 2: Bir çevirme düğmesinde  taşma        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Şekil 3: Bir havalandırma kanalında taşmalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fiziksel nedenler

  • İzin verilen aralık genişlikleri aşılmış               (kalıp sıcaklığı yetersiz, üretim toleransları çok büyük veya                                                                            bozuk yapışma yüzeyleri)

  • Makinenin kenetlenme kuvveti yetersiz           (kalıp açma kuvveti kenetlenme kuvvetinden daha 

      veya çok düşüğe ayarlı kapalı tutulamıyor        yüksek, kalıp kenetlenme kuvveti;

                                                                                 baskı levhaları ve kalıbı deforme ediyor)                                                                                                 

  •   İç kalıp basınçları çok yüksek                       (açıklıktaki şekillendirme basıncı o kadar yüksek ki eriyik                                                                              çok küçük boşluklara bile itiliyor) 

  • Kalıp terkibinin viskozitesi çok düşük              (yüksek iç kalıp basınçları ve düşük akış dirençleri                                                                                      taşmanın oluşumunu destekler)

 

Not:  Taşma oluşumu yapışma yüzeylerine (ayırma yüzeyi) çok çabuk (birkaç çevrim) zarar verir.

Taşma yerleri

Makine ayarlarını kontrol edin ve /veya değiştirin, kalıbı veya kalıp terkibini değiştirin, yeni çevrim başlatın ve diyagramın üstünden bir kere daha gidin.

Kenetlenme kuvveti arttırılabilir mi?                                               (1) kenetlenme kuvvetini arttırın

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                

Yüksek kalıp deformasyonu var mı?                                           kalıpta tepe basınç noktalarından kaçının;

                                                                                                       (1) geçiş noktasını optimize edin

                                                                                                       (2) bekleme basıncını düşürün

                                                                                                       (3) kilitleme kuvvetini arttırın

                                                                                                       (4) kalıbı sertleştirin                                                                                                                                                       

Kapıya yakın taşma var mı?                                                          (1) enjeksiyon hızını veya enjeksiyon                                                                                                                        profilini düşürün yavaş-hzılı

 

                                             

(1) bekleme basıncına daha erken geçiş

(2) enjeksiyon hızını veya enjeksiyon profilini düşürün yavaş-hızlı-yavaş

(3) kalıp duvar sıcaklığını düşürün

(4)erime sıcaklığını düşürün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page