top of page

ÇÖKÜNTÜ İZLERİ

Çöküntü işaretleri, ısıl daralma (büzüşme) telafi edilmezse enjeksiyonu yapılmış parçanın yüzeyinde, örneğin malzeme birikimlerinin olduğu yere yakın çöküntüler şeklinde olur.                                           

 

                                                                                   

 

                                                                        

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: kirişlere yakın çökme işaretleri                                                 Şekil 2: Et kalınlığı farklılıkları nedeniyle

                                                                                                                          çökme işaretleri

 

 

     

                                         

                                                              

                                       

 

 

                                                             

 

 

                                                           Şekil 3: Sıcaklığı doğru kontrol edilmemiş                                            

                                                         silindirik bir maçanın yol açtığı çökme işaretleri  

 

Fiziksel neden:

Çökme işaretleri, soğutma süreci sırasında plastiğin ısıl daralması (büzüşmesi) belirli bölgelerde telafi edilmezse meydana gelir. Eğer enjeksiyondan çıkan parçanın dış duvarları yeterince orantılı kalınlıkta değilse, yetersiz soğutma nedeniyle dış katman soğuma gerilimleri nedeniyle içeri doğru çekilir.

Üç temel durum vardır: 

  • katılaşma çok yavaştır

  • etkin ütüleme basıncı ( holding pressure) süresi çok kısadır

  • kalıptaki akı dirençleri çok yüksek olduğu için ütüleme basıncı transferi yetersizdir

Not: Optimum ütüleme basıncı transferi için enjeksiyonu yapılmış parçanın en geniş enjeksiyon noktası kesiti (gated) gereklidir. Yolluk ve kapı sisteminin erken katılaşmasından kaçınmak için yeterli ölçülendirme gereklidir.

 

 

Çökme işaretleri

Makine ayarlarını kontrol edin ve /veya değiştirin, kalıbı veya kalıp terkibini değiştirin, yeni çevrim başlatın ve diyagramın üstünden bir kere daha gidin.

Sorgulama

Eriyik yastığı çok küçük                                                       (1) dozajlamayı-mal almayı artırın

                                                                                             (2) vida ucundaki yüksüğü (çek valf) kontrol edin

        

Kapıya (gate) yakın veya kalın etli bölgelerde                    (1) ütüleme basıncı süresini optimize edin

çökme işaretleri?                                                                 (2) ütüleme basıncını artırın (belki kısa/az overpacking olmuştur)

                                                                                             (3) kalıp duvar sıcaklığını değiştirin

                                                                                             (4) eriyik sıcaklığı değiştirin

                                                                                             (5) enjeksiyon hızını değiştirin 

                                     

Kapıdan uzak veya ince etli bölgelerde                             (1) ütüleme basıncı süresini optimize edin

çökme işaretleri?                                                                 (2) ütüleme basıncını artırın (belki kısa/az overpecking olmuştur)

                                                                                            (3) enjeksiyon hızını değiştirin

                                                                                            (4) eriyik sıcaklığını değiştirin

                                                                                            (5) kalıp duvar sıcaklığını değiştirin

                                     

Kalıptan çıkarttıktan hemen sonra                                      (1) kalıp içi sıkışan havayı kontrol edin

çökme işaretleri?                                                                 (2) enjeksiyon noktası ve kapı ebatlarını kontrol edin

                                                                                            (3) granüllerin durumunu kontrol edin

                                                                                            (4) kalıp sıcaklık kontrolünü adapte edin

                                                                                            (5) malzeme birikintilerini temizleyin

                                                                                            (6) et kalınlığı/kiriş oranını dikkate alın

                                                                                            (7) şişirme maddesi katın

                                                                                            (8) çekme oranı az olan plastik kullanın

        

Soğuma süresini artırın

bottom of page